Friday, 24 October 2014

PROF DrMUHAYA, PAKAR MATA MENGULAS MENGENAI MATA


Saya tertarik dengan rencara JOM AUDIT tulisan Prof Dr Muhaya di dalam Mingguan Malaysia 19 Oktober 2014.
Ada beberapa intipati dan nasihat yang boleh di gunapakai di dalam kehidupan kita seharian.
Antaranya beliau mengariskan 4 cara manusia memandang atau menilai setiap peristiwa yang berlaku tetapi intepretasi yang berbeza. Jika kita melihat sesuatu benda melalui kaedah MATA FIZIKAL, ia memberikan pengasilan yang berbeza dengan memandang/menilai melalui MATA HATI atau MATA AKAL mahupun MATA NAFSU.
MATA FIZIKAL anya melihat sesuatu secara luaran tetapi MATA HATI memungkinkan kita melihat melalui MATA FIZIKAL dan juga ATI sehinggakan mendatangkan emosi.Ia bertepatan dengan perumpamaan DARI MATA TURUN KE HATI.
Seterusnya, MATA AKAL akan melihat bagaimana apa apa yang kita pandang hanya dengan MATA FIZIKAL dan MATA HATI itu perlu di fikirkan oleh minda untuk membuat keputusan atau pilihan.
MATA NAFSU pula melihat tanpa menggunakan akal tetapi lebih daripada dorongan nafsu tanpa landasan keimanan.
Beliau mencadang kita semua menggunakan MATA FIZIKAL, MATI HATI dan MATA AKAL untuk menghasil kehidupan yang bercirikan `kesedaran ketuhanan’ dan menginsafi Kuasa Allah.
Apa dia kehidupan yang sepatutnya kita cari. Prof Dr Muhaya berkata 4K iaitu KEBAHAGIAAN, KETENANGAN, KESIHATAN dan KEKAYAAN. Kesemua ini amat mustahak di dalam kehidupan dan tidak ramai yang dapat keempat empat kebahagian tersebut sekali gus.
Di akhir penulisan tersebut, ada satu pesanan yang baik buat kita semua terutamanya para politikus negara iaitu BUANG SIFAT MARAH, DENGKI, DENDAM DAN TAMAK. JANGAN HUKUM DAN LABEL ORANG, BIAR ALLAH YANG MENGHUKUM DAN MEMBALASNYA.
Saya harap penulisan ini memberikan menafaat kepada kita semua.

No comments:

Post a Comment