Friday, 22 February 2013

GALERI MELAKA UNTUK MENINGKATAN PEMASARAN MELAKA DI INDONESIA


GALERI MELAKA UNTUK MENINGKATAN PEMASARAN MELAKA DI INDONESIA.
Salah satu keadah mempromosi Melaka di Indonesia ialah dengan mengadakan Galeri Melaka di Jakarta. Kerajaan Negeri Melaka mengambil langkah untuk menarik pelancongan dan pelancongan kesihatan. Ia merupai fungsi `tourism office’ tetapi Galeri Melaka mengfokuskan jenama Melaka khasnya.
Harap ia tidak disalahgunakan dan terus memainkan peranannya

No comments:

Post a Comment